SKI LITERATURA:

1. Bergh U. Narciarstwo biegowe, Sport i turystyka, Warszawa 1977

2. Bielczyk Z., Ziobrzyński st. 1953, "Narciarstwo" Warszawa

3. Boniecki A., 1925, "Historia Narciarstwa Polskiego 1907 - 1914 r." Kraków

4. Chojnacki Kazimierz, (2000) Wybrane zagadnienia z historii narciarstwa, SITN-PZN, Kraków

5. Czabański B., (1989) Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania techniki sportowej AWF Wrocław

6. Czabański B., (1994) Elementy dydaktyki ogólnej AWF Wrocław

7. Gamma K., 1985, "Ski Schweiz", Schweizerischer Interverband für Skilauf.

8. Haczkiewicz B. (1966) Związek między równowagą statyczną a wynikami nauczania w narciarstwie// W: II Seminarium Przyrodnicze podstawy narciarstwa, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego Poznań, 12, 177-186 (monografie)

9. Haczkiewicz B. (1967) Niektóre przyczyny niepowodzeń w nauczaniu narciarstwa, Kultura Fizyczna, 20, 2, 79-81.

10. Haczkiewicz B. (1976) Z moich wspomnień, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 12, 221-225.

11. Haczkiewicz B.(1964) Przyczynek do upadków w czasie jazdy na nartach, Kultura Fizyczna, 17, 3, 168-174.

12. Haczkiewicz B.(1966) Badania nad równowagą statyczną w narciarstwie, Kultura Fizyczna, 19, 12, 441-444.

13. Haczkiewicz B., Trojanowska J. (1967) Zastosowanie kul inwalidzkich u narciarzy z amputacją udową, Kultura Fizyczna, 20, 3, 131-132.

14. Księga Sportu Polskiego 1944 -1947, (1975), Sport i Turystyka, Warszawa

15. Kuchler W., Rewolucja narciarska - Karwing", Górnośląska Oficyna Wydawnicza S.A. 1999

16. Kuchler Walter, (2002) Carving, kurs jazdy dla początkujących i zmieniających technikę jazdy, a-medica press, Bielsko Biała

17. Kuś Edward, 1989, "Józef Stanisław Barabasz (1856 - 1949) - ojciec polskiego narciarstwa" Kultura Fizyczna nr 1

18. Lenkiewicz W., Rozmarynowicz A., (1985) "Kodeks Narciarski" Sport i Turystyka Warszawa

19. Lesiewski J (1990) Temperament ucznia, środki oddziaływań a skuteczność nauczania. Sport Wyczynowy, 1 - 2, 16 - 19.

20. Lesiewski J 1989, Wzmocnienia słowne w lekcji narciarstwa., Sport Wyczynowy, 3-4, 51-55.

21. Lesiewski J 1991, Postępy w nauczaniu narciarstwa a sposoby wzmocnień słownych. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, XXIV-B

22. Lesiewski J Wyobrażenia motoryczne a sprawność uczenia się nowej techniki narciarskiej. Dydaktyka wychowania fizycznego, Olejnica'93

23. Łobożewicz T., (1989) Zajęcia na zimowiskach, Instytut Wyd. Zw. Zaw. Warszawa

24. Marasek Adam, (2002) Bezpieczeństwo w górach, SITN-PZN, Kraków

25. Matuszek L., (1988) Narciarstwo dla dzieci i młodzieży, AWF Katowice

26. Metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego 1996,. Program Nauczania PZN- SITN

27. Młodzikowski Grzegorz, Ziemilski Andrzej, 1957, "Narciarstwo - Zarys encyklopedyczny", wyd. Sport i Turystyka, Warszawa

28. Narciarstwo Polskie, (1929), Rocznik PZN, Tom III Kraków 1929

29. Niemiecki Związek ds. Nauczania Narciarstwa, (1996), Uczę dzieci jazdy na nartach, Galaktyka, Łódź

30. Polski Związek Narciarski, 1929, "Narciarstwo Polskie - tom III", Kraków

31. Program Nauczania Narciarstwa Zjazdowego SITN PZN 1996 Kraków

32. Raimbault D., Ski artistique le ballet - 20 mini - enchainements, ID - Gresil

33. Regulaminy Sportowe 1994 PZN Kraków

34. Sadowski Grzegorz, (1998), Na nartach biegowych, Sklep Podróżnika, Warszawa

35. Schaller L.,1982, "Schilauf in Ősterreich" Innsbruck

36. Stein E, Ostein G., (1996), Telemark, Sklep Podróżnika, Warszawa

37. Stanisławski Z., (2000), Narty, praktyczny podręcznik dla każdego, Wilkowice

38. Stasiak M. (1996) Legenda Sportów Zimowych - wspomnienie o Bronisławie Haczkiewiczu, Życie Akademickie, 2-3/24,5-6.

39. Vyšata K Karwing narciarstwo przyszłości, Kultura Fizyczna 1999, 3-4.

40. Vyšata K., Rozwój technik narciarskich od telemarku do karwingu, Kultura Fizyczna 1999, 1-2.

41. Wiński T., (1983) Balet na śniegu, MAW Warszawa

42. Zasady Nauczania Narciarstwa w Górach i na Nizinach, (1958), PZN

43. Zatoń M., (1994) Narciarstwo Zjazdowe, Wiking. Wrocław

44. Ziemba Stanisław, 1954, "Śladami dwóch desek", wyd. literackie Kraków
.
 
 Copyright 2006 © LE-SKI.pl | biuro@le-ski.pl