Kurs na stopień Demonstratora SITN PZN
   
Cel
 
doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej,
  zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach i zachowaniem bezpieczeństwa w górach,
  nauka przygotowania sprzętu do jazdy,
  "osłuchanie" z fachowym słownictwem narciarskim.
   
Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f.
   
   
Wymagania
 
  ukończone 12 lat i nie przekroczony 16 rok życia,
  zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa,
  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie
 
Kurs
 
  kurs organizują wyłącznie Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN-PZN A+B),
  czas trwania kursu - nie mniej niż 7 dni (w tym jeden dzień egzamin z jazdy technicznej).
   
Program kursu
 
  praktyka: po 5 godzin lekcyjnych dziennie (nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, jazda terenowa oraz slalom gigant),
  teoria: 3,5 godziny.
   
Uprawnienia
 
  prawo do zdawania egzaminu bez brania udziału w kursie kwalifikacyjnym,
  prawo startu w Zawodach Regionalnych Instruktorów PZN,
  pierwsza szóstka dziewcząt i chłopców z listy wyników dowolnych Zawodów Regionalnych może startować w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów.
   
Ważność stopnia
 
  ważność stopnia wygasa po ukończeniu 16 roku życia.
Do egzaminu na kursie kwalifikacyjnym można przystąpić przed ukończeniem 18 lat.
   
 
 Copyright 2006 © LE-SKI.pl | biuro@le-ski.pl