Untitled Document
 
          
 
Kurs Kwalifikacyjny SITN PZN
   
Cel
 
przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora,
  zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi wiadomościami niezbędnymi każdemu narciarzowi,
  doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej.
   
Wymagania
 
  ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się kurs,
  zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa,
  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.
 
Kurs
 
  kurs organizują wyłącznie Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN-PZN A+B),
  czas trwania kursu - nie mniej niż 7 dni (w tym jeden dzień egzamin z jazdy technicznej).
   
Program kursu
 
  praktyka: po 5 godzin lekcyjnych lekcyjnych dziennie (nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, jazda terenowa oraz slalom i slalom gigant)
  teoria: 5 godzin.
   
Uprawnienia
 
  brak
   
Ważność stopnia
 
  ważność przeszkolenia wygasa po 2 latach od zdania egzaminu. Pod dwóch latach powtórny egzamin bez konieczności udziału w kursie.
   
 
 Copyright 2006 © LE-SKI.pl | biuro@le-ski.pl