Szkoła narciarska LE-SKI działa w Zieleńcu koło Dusznik od 1990 roku. Została założona z myślą o studentach specjalizacji Instruktorskiej z narciarstwa zjazdowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. To u nas najlepsi studenci narciarze doskonalą swój warsztat nauczyciela narciarstwa, oraz zdobywają kolejne stopnie Instruktorskie Polskiego Związku Narciarskiego. Szkoła nasza posiada Licencję Polskiego Związku Narciarskiego. Gwarantuje ona osobom korzystającym z usług szkoły wysoką jakość. W szkole nauczają studenci specjalizacji instruktorskiej z narciarstwa zjazdowego oraz absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego będący jednocześnie instruktorami Polskiego Związku Narciarskiego, którzy poddają się okresowej weryfikacji. Dzięki temu dysponują oni aktualną wiedzą dotyczącą techniki jazdy i metod nauczania. Nauczanie odbywa się według Programu Nauczania Narciarstwa Zjazdowego PZN opracowanego przez specjalistów z wielu dziedzin. Licencjonowana Szkoła gwarantuje pełną odpowiedzialność za prowadzone szkolenie, zapewnia bezpieczeństwo na zajęciach oraz odpowiada za wyrządzone szkody.
Oprócz szkolenia podstawowego zajmujemy się również prowadzeniem kursów kadrowych na stopnie pozwalające przystąpić do centralnego kursu instruktorskiego PZN.
Szkoła Narciarska LE-SKI jest prowadzona przez instruktora wykładowcę Polskiego Związku Narciarskiego dr Janusza Lesiewskiego, pracownika Zakładu Sportów Zimowych AWF we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się głównie na terenie Zieleńca.

 
dr Janusz Lesiewski
Instruktor Wykładowca PZN
e-mail: leski@kn.pl
 

Andrzej 'Mrówa' Mrowicki
Instruktor PZN

 
Andrzej Lesiewski
Instruktor Wykładowca PZN
e-mail: leski@ski2die.pl
 
Grażyna Szymainda
Instruktor PZN

 
Wojciech Bień (współpraca)
Instruktor Wykładowca PZN
Mistrz Polski Instruktorów PZN w jeździe technicznej 2009
 
Michał Lesiewski
Instruktor PZN
e-mail: michal.leski@wp.eu
 
Ania Lesiewska
Pomocnik Instruktora PZN
e-mail: ania@le-ski.pl
 
   
 
Ania Plamieniak
Instruktor PZN
 
Ania Szała
Instruktor PZN
 
Krzysztof Szymura
Instruktor PZN
 
Kuba Tuła
Instruktor PZN
 
Marek Tuła
Instruktor PZN
 
 
 Copyright 2006 © LE-SKI.pl | biuro@le-ski.pl